Sáng 04/6, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành phật giáo trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh.

Đại tá Tô Thành Quyết, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

 Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng GDQP, AN tỉnh

 Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh nêu rõ: Trước những diễn biến phức tạp của thế giới và khu vực hiện nay, việc giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành có vai trò rất quan trọng. Vì vậy, việc giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là hết sức quan trọng, được tiến hành thường xuyên, luôn được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành quan tâm.

Quang cảnh khai mạc lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 4 ngày, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành phật giáo sẽ được báo cáo viên truyền đạt một số chuyên đề về: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 195/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt nam; Phòng, chống vi phạm luật trên không gian mạng; Nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng, an ninh, Dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 811.677
   Online: 18